Για τι παλεύουμε

Καλούμε τους εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές να απαιτήσουν:

· Αναδιοργάνωση της Εκπαίδευσης (σε δομή και περιεχόμενο) με κριτήριο την ικανοποίηση των μορφωτικών αναγκών των νέων (την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, τη γνώση της φυσικής και κοινωνικής νομοτέλειας, τους νόμους της κοινωνικής εξέλιξης), την προετοιμασία τους για την επαγγελματική και κοινωνική ζωή και δράση.

· Αποκλειστικά Δημόσια Δωρεάν Παιδεία. Κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης στην Εκπαίδευση.

· 2χρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή

· Ενιαίο 12χρονο Δημόσιο Δωρεάν Σχολείο ολόπλευρης μόρφωσης για όλους μέχρι τα 18 τους χρόνια

· Επαγγελματική εκπαίδευση σε δημόσιες δωρεάν σχολές με κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα

· Ενιαία Ανώτατη Εκπαίδευση στην υπηρεσία του λαού (ανάπτυξη της έρευνας, της επιστήμης και της τεχνολογίας και την εφαρμογή τους στην ικανοποίηση των διευρυμένων αναγκών του).

Είναι φανερό ότι το σχολείο των λαϊκών αναγκών συγκρούεται με τον πυρήνα της αστικής ιδεολογίας που θέλει το σχολείο μηχανισμό ενσωμάτωσης των νέων και αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης που το κεφάλαιο έχει ανάγκη. Η οικοδόμηση του σχολείου των σύγχρονων λαϊκών αναγκών είναι υπόθεση του λαού, είναι μέτωπο πάλης του εργατικού λαϊκού- κινήματος στην κατεύθυνση κατάκτησης της δικής του εξουσίας. Πάλη που θα κατακτά επιμέρους στόχους, θα επιβάλλει βελτιώσεις, θα κάνει συνείδηση στο λαό την αναγκαιότητα του άλλου δρόμου ανάπτυξης με κριτήριο την ικανοποίηση του συνόλου των λαϊκών αναγκών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΝΕΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΣΤΕΛΝΟΥΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ,ΓΡΑΨΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΣ

Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2016

Τροπολογία του ΚΚΕ για την κατάργηση της ΠΝΠ που ποινικοποιεί τους μαθητικούς αγώνεςΤροπολογία για την κατάργηση του νόμου με τον οποίο κυρώθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για τις μαθητικές κινητοποιήσεις κατέθεσε το ΚΚΕ στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας με τίτλο «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». Αναλυτικά η Τροπολογία:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

Θέμα: Κατάργηση του νόμου 2811/2000 με τον οποίο κυρώθηκε η Π.Ν.Π. για τις μαθητικές καταλήψεις.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Ακόμα βρίσκεται σε ισχύ η απαράδεκτη από 4.12.1999 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το ν. 2811/2000 (ΦΕΚ 62 A) και η οποία ποινικοποιεί τους μαθητικούς αγώνες.
Με όργανο  την πιο πάνω Π.Ν.Π. και τον κυρωτικό αυτής νόμο επιχειρείται η καταστολή των αγώνων των μαθητών, αλλά και η αποτροπή της οργάνωσης των αγώνων τους.
Εκατοντάδες μαθητές έχουν συρθεί στα δικαστήρια και πολλοί εξ αυτών έχουν καταδικαστεί σε εφαρμογή της παραπάνω ΠΝΠ και του κυρωτικού αυτής νόμου.
Με την τροπολογία που καταθέτουμε επιδιώκουμε να αντιμετωπίσουμε το πιο πάνω πρόβλημα. Προτείνουμε την κατάργηση της ΠΝΠ που ποινικοποιεί τους αγώνες των μαθητών και τον κυρωτικό αυτής νόμο 2811/2000.
Επιπλέον, στοχεύουμε στο να αρθεί το αξιόποινο πράξεων που φέρεται να έχουν τελεστεί σε εφαρμογή της πιο πάνω ΠΝΠ και του κυρωτικού αυτής ν. 2811/2000  και  να τεθούν οι σχετικές υποθέσεις στο αρχείο, αλλά και να αρθούν οι συνέπειες τυχόν καταδικών μαθητών για τις πιο πάνω πράξεις.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

1.  Καταργείται ο ν. 2811/2000 με τον οποίο κυρώθηκε η από 4.12.1999 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Ομαλή λειτουργία δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».
2. Εξαλείφεται το αξιόποινο και παύει η ποινική δίωξη των αξιόποινων πράξεων που φέρεται να τελέστηκαν κατ’ εφαρμογή του καταργούμενου με την προηγούμενη παράγραφο ν. 2811/2000 μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος. Οι δικογραφίες που αφορούν τις παραπάνω αξιόποινες πράξεις τίθενται στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα.
3. Ποινές στερητικές της ελευθερίας που έχουν επιβληθεί με αποφάσεις, οι οποίες αφορούν αδικήματα τελεσθέντα κατ’ εφαρμογή του καταργούμενου με την παράγραφο 1 του παρόντος ν. 2811/2000, οι οποίες (αποφάσεις) δεν έχουν καταστεί αμετάκλητες και οι επιβληθείσες ποινές δεν έχουν εκτιθεί με οποιονδήποτε τρόπο μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, παραγράφονται και δεν εκτελούνται. Αν έχει αρχίσει με οποιονδήποτε τρόπο η έκτισή τους, αυτή διακόπτεται με απόφαση του δικαστηρίου που τις εξέδωσε. Οι αναφερόμενες στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου αποφάσεις τίθενται στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα.
4. Ποινές στερητικές της ελευθερίας που έχουν επιβληθεί με αποφάσεις, οι οποίες αφορούν αδικήματα τελεσθέντα κατ’ εφαρμογή του καταργούμενου με την παράγραφο 1 του παρόντος, οι οποίες (αποφάσεις) έχουν καταστεί αμετάκλητες και δεν έχουν εκτιθεί με οποιονδήποτε τρόπο μέχρι την δημοσίευση του παρόντος, παραγράφονται και διατάσσεται η μη εκτέλεσή τους και η διαγραφή τους από το ποινικό μητρώο του καταδικασθέντα, με απόφαση του δικαστηρίου που την εξέδωσε. Σε περίπτωση που έχει αρχίσει η έκτισή τους, διατάσσεται από το παραπάνω δικαστήριο η διακοπή της εκτέλεσής της και επιπλέον εφαρμόζονται αναλόγως  τα όσα αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.  


Αθήνα, 16  Φεβρουαρίου 2016

Οι προτείνοντες βουλευτές
Δελής Γιάννης
Λαμπρούλης Γιώργος
Γκιόκας Γιάννης
Καραθανασόπουλος Νικόλαος
Κανέλλη Λιάνα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου